Вимоги до інвестора

Проект вимог городян до інвестора, який бере участь в конкурсі з будівництва заводу по переробці і утилізації відходів в Миколаєві

1.  Вимоги до екологічної безпеки

1.1. Екологічні норми з безпеки праці, екологічної безпеки повинні відповідати останнім затвердженим нормам, правилам, стандартам, вимогам ЄС, України.

1.2. Інвестор зобов’язується забезпечити повний контроль радіаційної та хімічної безпеки відходів які надходять на переробку. Результати моніторингу в реальному часі повинні бути в публічному доступі і передаватися на центральний пульт МНС, черговому міськради.

1.3. Інвестор зобов’язується проводити хімічний і радіаційний контроль відходів, що підлягають захороненню і не підлягають подальшій утилізації. Залишок після утилізації повинен бути екологічно чистим і безпечним для навколишнього середовища.

1.4. Інвестор зобов’язується проводити лабораторні дослідження показників забруднення навколишнього середовища і технологічних параметрів не рідше 2-х разів на рік із залученням незалежної лабораторії. Всі результати повинні бути розміщені на сайті міськради, сайті компанії.

1.5. У випадку аварії, Інвестор зобов’язується провести додаткові, позапланові дослідження з екологічної безпеки. У разі виникнення аварій, екологічних техногенних катастроф, Інвестор виробляє за свій рахунок роботи по їх усуненню і мінімізації шкоди на навколишнє середовище.

1.6. Інвестор зобов’язується контролювати викиди в навколишнє середовище і зміст в них небезпечних і шкідливих речовин, забезпечити моніторинг викидів зовнішніми контролерами, в автоматичному безперервному режимі з можливістю доступу до відповідних датчиків ззовні незалежними лабораторіями, дослідними центрами, природоохоронними організаціями.

1.7. Інвестор пропонує технологію, яка передбачає найменше використання площі земельної ділянки.

1.8. Інвестор зобов’язується забезпечити в технологічному процесі нейтралізацію відходів з залишковим продуктом, що не підлягає утилізації, не більше 5% від загального обсягу відходів.

1.9. Інвестор зобов’язується дотримуватися всіх правил пожежної безпеки та санітарно-епідеміологічної обстановки в районі розташування заводу.

1.10. Інвестор протягом 5 років зобов’язується створити “зелений пояс” навколо полігону з насаджень дерев, кущів.

2. Юридичні Вимоги

2.1. Інвестор повинен гарантувати і підтвердити наявність всіх необхідних для експлуатації заводу документів, патентів, сертифікатів.

2.2. Підприємство, що експлуатує завод, має бути зареєстроване в Миколаєві

2.3. Форма власності заводу повинна передбачати можливість пайової участі міської громади у володінні заводом.

2.4. Інвестор компенсує збитки та шкоду, завдану майну, здоров’ю городян у зв’язку з наслідками здійснення своєї діяльності відповідно до чинного законодавства.

3. Вимоги до участі інвестора в підтримці міських соціальних програм (соціальне партнерство міста та інвестора).

3.1. Інвестор зобов’язаний укласти договір соціального партнерства, відповідно до якого, інвестор перераховує щорічно не менше 3% від доходу, отриманого від своєї діяльності, в міську казну для реалізації наступних програм: – міських благодійних програм підтримки малозабезпечених і незахищених городян; – Освітніх програм відповідних специфіки діяльності підприємства; – Міською програмою щодо створення мережі велопарковок в місті біля об’єктів культури, охорони здоров’я, освітніх установ; – Міською програмою по забезпеченню безпеки городян і встановлення камер відеоспостереження в місцях найбільш частого виникнення стихійних звалищ; – Програмою озеленення майданчиків для збору відходів, розташованих в центральній, історичній частині міста, біля шкіл, садків, закладів культури, лікарень; – Ремонт і будівництво доріг.  Інших програм.

3.2. Інвестор зобов’язується створювати робочі місця (менеджери середньої ланки, робочі спеціальності) і працевлаштування на них жителів міста і області. Кількість робочих місць для жителів Миколаївської області і міста має бути не менше 50%.

3.3. Інвестору рекомендується вести культурно-просвітницьку діяльність та брати участь в міських освітніх програмах по темі формування культури дбайливого ставлення до навколишнього середовища, відношенню до відходів.

4. Вимоги до забезпечення науково-технічної діяльності інвестора

4.1.  Інвестору рекомендується укласти договір з університетами міста на проходження студентами (профільних спеціальностей) виробничих практик на заводі в кількості не менше 10 чоловік в рік.

4.2. Інвестору рекомендується укласти договір з університетами міста для проведення наукових досліджень за темами переробки відходів і екології і забезпечити вільний доступ до всіх даних, а також інвестору рекомендується брати участь в підтримці програм науково-технічних, дослідно-конструкторських інкубаторів на базі університетів міста і реалізовувати не менше 1 спільної програми на 2 роки.

5. Вимоги забезпечення прозорості та підконтрольності місту діяльності інвестора

5.1. Інвестор зобов’язується організувати технологічний процес таким чином, щоб в реальному часі виводилися дані про обсяг відходів що надходять, їх морфології, кількості виробленої енергії та ін.

5.2. Інвестор зобов’язується публікувати перелік заходів, фактичних витрат, не рідше двох разів на рік, що підтверджують заходи щодо забезпечення безпеки на виробництві та екологічної безпеки.

5.3. Інвестор проводить аудиторську комплексну перевірку своєї діяльності незалежною компанією з залученням експертів в області екології не рідше одного разу на рік. Результати перевірки повинні бути опубліковані.

6. Загальні вимоги до інвестора, який створює підприємство з переробки відходів.

6.1. Позитивний практичний досвід реалізації аналогічних проектів з переробки ТПВ підтверджується документально (письмові відгуки замовників (наприклад, муніципалітетів міст, в яких реалізовувалися попередні проекти), міжнародних екологічних організацій).

6.2. Задовільний фінансовий стан. Підтверджується висновком відомих аудиторських компаній.

6.3. Конструкція заводу і його технологічний процес повинні передбачати проведення ремонтних робіт без зупинки технологічного процесу і зниження обсягів відходів що переробляються в т.ч. в разі аварії.

6.4. Інвестор приймає на себе зобов’язання ввести в експлуатацію завод в проектні терміни. Перевага віддаватиметься Інвестору, якій запропонує максимально стислі терміни будівництва і введення в експлуатацію заводу.

7. Вимоги до тарифної політики інвестора

7.1. Місто не оплачує інвестору переробку відходів. Інвестор вибудовує свою економічну модель роботи без урахування оплати містом переробки відходів.

8. Вимоги до інвестора по створенню інфраструктури для поводження з відходами.

8.1. Інвестор зобов’язується організувати / побудувати не менше трьох майданчиків для добового зберігання відходів у відведеному місці. Майданчики повинні бути побудовані з використанням можливостей сучасних технологій і обладнання (Наприклад 100-кубові компактори).

9. Економіка

9.1. Місто має першочергове право на ринкових умовах на придбання вироблених енергоресурсів при наявності технічної і юридичної можливостей.

9.2. Інвестор укладає договір з містом на поставку відходів. Будівництво заводу не обмежує місто в можливостях укладати договір на поставку відходів з іншими операторами ринку понад договірні норми.

10. Вимоги городян, що обмежують діяльність інвестора

10.1.  Інвестор зобов’язується отримувати дозвіл сесії міськради на розширення спектра відходів що підлягають утилізації / переробці. Не допускається розширювати виробничі потужності для переробки вибухових речовин, хімікатів, отрут, отруйних речовин без дозволу сесії міськради. При виявленні небезпечних відходів, Інвестор зобов’язаний їх зібрати, забезпечити безпечне зберігання та їх транспортування на утилізацію. Для цього Інвестор зобов’язується укладати договір з спецпідприємством на переробку та утилізацію відходів I-III класу небезпеки.

10.2. Договір з Інвестором повинен обмежувати можливість переробки відходів, що надходять з інших міст України. Можливі виключення для міст Миколаївської області за умови, якщо заводські потужності недовантажені, і тільки в разі отримання спеціального згоди адміністрації міста.

10.3. Інвестору рекомендується кожні 5 років проводити оновлення керівного складу підприємства призначати директора і головного  бухгалтера на термін не більше 5 років.

11. Вимоги щодо забезпечення безпеки при реалізації і експлуатації об’єктів

11.1. Інвестор зобов’язується забезпечити безпечні умови роботи всіх співробітників.

11.2. Інвестор зобов’язується ввести режим обмеження вільного доступу на свій об’єкт.

11.3. Інвестор зобов’язується обмежити доступ тварин і птахів до місць зберігання, накопичення і переробки відходів.

11.4. Інвестор зобов’язується організувати відеофіксацію і зберігання даних на всіх технологічних етапах.

12. Вимоги щодо співпраці інвестора з місцевими виробниками обладнання та будівельними компаніями

12.1. Інвестору рекомендується розміщувати замовлення на виготовлення технологічного обладнання в обсязі не менше 30% в Миколаєві та Миколаївській області.

12.2. Інвестору рекомендується проводити не менше 50% робіт, пов’язаних з будівництвом, підрядниками Миколаївщини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *